Uslovi korištenja

Uslovi i odredbe su poslednji put ažurirani jul 5, 2021

1. Uvod

Ovi Uslovi i odredbe primjenjuju se na ovu veb stranicu i na transakcije povezane sa našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima koji se odnose na vaš odnos sa nama ili bilo kojim proizvodima ili uslugama koje od nas primate. Ako su bilo koje odredbe dodatnih ugovora u suprotnosti sa bilo kojim odredbama ovih Uslova, odredbe ovih dodatnih ugovora će kontrolisati i prevladati.

2. Obavezuje

Registracijom na ovoj veb stranicu, pristupom njoj ili na neki drugi način korištenjem ove veb stranice, slažete se da ćete biti obavezani ovim Uslovima i odredbama navedenim u nastavku. Samo korišćenje ove veb stranice podrazumeva poznavanje i prihvatanje ovih Uslova i odredbi. U nekim konkretnim slučajevima možemo zatražiti i da se izričito složite.

3. Elektronska komunikacija

Korišćenjem ove veb stranice ili komuniciranjem sa nama elektronskim putem, slažete se i potvrđujete da možemo komunicirati sa vama elektronskim putem na našoj veb stranici ili slanjem e -pošte vama, i slažete se da svi ugovori, obaveštenja, otkrivanja podataka i druga komunikacija elektronskim putem ispunjava sve zakonske uslove, uključujući, ali bez ograničenja, uslov da takva komunikacija mora biti u pisanoj formi.

4. Intelektualna svojina

Mi ili naši davaoci licence posedujemo i kontrolišemo sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine na veb stranici i podatke, informacije i druge izvore prikazane na veb stranici ili koji su dostupni na stranici.

4.1 Sva prava su zadržana

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, nećete dobiti licencu ili bilo koje drugo pravo prema autorskim pravima, žigovima, patentima ili drugim pravima intelektualne svojine. To znači da nećete koristiti, kopirati, reprodukovati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati u bilo koji elektronski medij, menjati, dekompilirati, prenositi, preuzimati, unovčavati, prodavat ili komercijalizovati bilo koje resurse na ovoj veb stranici u bilo kom obliku, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja, osim i samo u mjeri u kojoj je drugačije propisano propisima obaveznog prava (kao što je pravo na citiranje).

5. Newsletter

Bez obzira na gore navedeno, možete poslati naš bilten u elektronskom obliku drugima koji bi mogli biti zainteresovani da posete našu veb stranicu.

6. Imovina trećih lica

Naša veb stranica može sadržati hiperveze ili druge reference na veb stranice drugih strana. Ne nadgledamo i ne pregledamo sadržaj veb stranica drugih strana na koje se povezuje ova veb stranica. Proizvodi ili usluge koje nude druge veb stranice podležu važećim odredbama i uslovima ovih trećih strana. Mišljenja izražena ili materijal koji se pojavljuje na tim veb stranicama ne nužno dijelimo ili podržavamo.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu praksu privatnosti ili sadržaj ovih veb stranica. Vi snosite sve rizike povezane sa upotrebom ovih veb stranica i bilo kojih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to koji je uzrok, otkrivanjem vaših ličnih podataka trećim stranama.

7. Odgovorna upotreba

Posjetom našem veb sajtu, slažete se da ćete ga koristiti samo u svrhe namenjene i dozvoljene ovim Uslovima, bilo kojim dodatnim ugovorima sa nama, važećim zakonima, propisima i opšteprihvaćenom mrežnom praksom i industrijskim smernicama. Ne smijete koristiti našu veb stranicu ili usluge za korišćenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kog materijala koji se sastoji (ili je povezan sa) zlonamjernim računarskim softverom; koristiti podatke prikupljene sa naše veb stranice za bilo koju aktivnost direktnog marketinga ili sprovoditi bilo kakve sistematske ili automatizovane aktivnosti prikupljanja podataka na ili u vezi sa našom veb stranicom.

Strogo je zabranjeno uključivanje u bilo koju aktivnost koja uzrokuje ili može prouzrokovati štetu na veb sajtu ili ometa performanse, dostupnost ili pristupačnost veb sajta.

8. Podnošenje ideje

Ne dostavljajte nikakve ideje, izume, autorska dela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom i koje biste želeli da nam predočite osim ako smo prethodno potpisali sporazum u vezi sa intelektualnom svojinom ili ugovor o neotkrivanju podataka. Ako nam ga otkrijete u odsustvu takvog pisanog ugovora, dajete nam neopozivu, neisključivu licencu bez naknade za korišćenje, reprodukovanje, skladištenje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojim postojećim ili budućim medijima širom sveta.

9. Prestanak upotrebe

Možemo, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku izmjeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, veb stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Slažete se da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu izmjenu, obustavu ili prekid vašeg pristupa ili korišćenja veb stranice ili bilo kog sadržaja koji ste možda dijelili na veb stranici. Nećete imati pravo na bilo kakvu naknadu ili drugu uplatu, čak i ako su određene funkcije, postavke i/ili bilo koji sadržaj na koji ste dali doprinos ili na koji se možete osloniti, trajno izgubljeni. Ne smijete zaobilaziti, niti pokušavati da zaobiđete bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj veb stranici.

10. Garancije i odgovornost

Ništa u ovom odeljku neće ograničiti ili isključiti bilo kakvu garanciju impliciranu zakonom koju bi bilo nezakonito ograničiti ili isključiti. Ova veb stranica i sav sadržaj na veb stranici dostupni su na principu „kakav jeste“ i „kako je dostupan“ i mogu uključivati netačnosti ili štamparske greške. Izričito se odričemo bilo kakvih garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili implicirane, u pogledu dostupnosti, tačnosti ili potpunosti sadržaja. Ne garantujemo da:

  • ova veb stranica ili naš sadržaj će zadovoljiti vaše zahtjeve;
  • ova veb stranica će biti dostupna neprekidno, blagovremeno, sigurno ili bez grešaka.

Ništa na ovoj veb stranici ne predstavlja niti ima za cilj pravni, finansijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sledeće odredbe ovog odjeljka primenjivaće se u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom i neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost u vezi sa bilo kojim pitanjem za koje bi bilo nepravično ili nezakonito da ograničimo ili isključimo našu odgovornost. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu zbog gubitka profita ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, gubitak ili oštećenje imovine ili podataka) koje ste pretrpjeli ili bilo koji treći strana, koja proizilazi iz vašeg pristupa ili korišćenja naše veb stranice.

Osim u mjeri u kojoj bilo koji dodatni ugovor izričito navodi drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu koja proizilazi ili je povezana sa veb stranicom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koje se prodaju ili prodaju putem veb lokacije, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost ( bilo u ugovoru, pravičnost, nemar, nemarno ponašanje, delikte ili na drugi način) biće ograničeni na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupovinu takvih proizvoda ili usluga ili korišćenje veb stranice. To ograničenje će se primenjivati zajedno na sve vaše tvrdnje, radnje i uzroke djelovanja bilo koje vrste i prirode.

11. Privatnost

Da biste pristupili našoj veb stranici i/ili uslugama, možda ćete morati da date određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Slažete se da će sve informacije koje date uvijek biti precizne, tačne i ažurne.

Razvili smo politiku za rešavanje bilo kakvih problema vezanih za privatnost. Za više informacija pogledajte našu zjavu o privatnosti i našu Politiku olačića.

12. Pristupačnost

Posvećeni smo tome da sadržaj koji pružamo učinimo pristupačnim osobama sa invaliditetom. Ako imate invaliditet i ne možete pristupiti bilo kom delu naše veb stranice zbog vašeg invaliditeta, molimo vas da nam date obaveštenje sa detaljnim opisom problema na koji ste naišli. Ako je problem lako prepoznatljiv i rešiv u skladu sa industrijskim standardima alata i tehnika informacione tehnologije, mi ćemo ga odmah rešiti.

13. Ograničenja izvoza / Pravna usklađenost

Pristup veb sajtu sa teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupovina proizvoda ili usluga koji se prodaju na veb sajtu zabranjen. Ne smete da koristite ovu veb stranicu kršeći izvozne zakone i propise Bosna i Hercegovina.

14. Zadatak

Ne možete u cjelini ili djelimično, ustupiti, prenijeti ili podugovoriti bilo koje od svojih prava i/ili obaveza prema ovim Uslovima i odredbama, bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Svaki navodni zadatak koji krši ovaj odjeljak bit će ništavan.

15. Kršenje ovih Uslova i odredbi

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava prema ovim Uslovima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Uslove i odredbe, možemo preduzeti ono što smatramo prikladnim da se nosimo sa kršenjem, uključujući privremeno ili trajno obustavljanje vašeg pristupa veb stranici, kontaktiranjem vašeg dobavljača internet usluga da zatraži da vam blokira pristup veb stranici i/ili da pokrenemo pravni postupak protiv vas.

16. Force majeure

Osim obaveza plaćanja novca po ovom ugovoru, nikakvo odlaganje, greška ili propust bilo koje strane da ispuni ili ispoštuje bilo koju od svojih obaveza po ovom ugovoru neće se smatrati kršenjem ovih Uslova i odredbi ako i sve dok takvo odlaganje, greška ili propust proizilazi iz bilo kog razloga izvan razumne kontrole te strane.

17. Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati nas bezopasnim, od i protiv svih i svih potraživanja, obaveza, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih Uslova i odredbi, i važećih zakona, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke u vezi sa ili proizašlim iz takvih potraživanja.

18. Odricanje

Neuspjeh primjene bilo koje odredbe navedene u ovim Uslovima i odredbama i bilo kom Ugovoru, ili propust da se iskoristi bilo koja opcija za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od ovih odredbi i neće uticati na valjanost ovih Odredbi i uslova ili odredbi sporazuma ili bilo koji njegov deo, ili pravo nakon toga da primjeni svaku odredbu.

19. Jezik

Ovi Uslovi i odredbe će se tumačiti isključivo u Engleski i Serbian. Sva obaveštenja i prepiska biće pisani isključivo na tom jeziku.

20. Čitav sporazum

Ovi Uslovi i odredbe, zajedno sa našom zjavom o privatnosti i olitikom kolačića, čine celokupan ugovor između vas i Mehanizmi B D.O.O u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice.

21. Ažuriranje ovih Uslova i odredbi

S vremena na vreme možemo ažurirati ove Uslove i odredbe. Vaša je obaveza da povremeno provjeravate ove Uslove i odredbe radi promjena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uslova i odredbi je poslednji datum revizije. Izmjene ovih Uslova i odredbi će stupiti na snagu nakon objavljivanja takvih promjena na ovoj veb stranici. Vaša dalja upotreba ove veb stranice nakon objavljivanja promjena ili ažuriranja smatraće se obaveštenjem o vašem prihvatanju da se pridržavate ovih Uslova i odredbi.

22. Izbor prava i nadležnosti

Ovi Uslovi i odredbe će biti regulisani zakonima Bosna i Hercegovina. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Bosna i Hercegovina. Ako sud ili drugi organ utvrdi da je bilo koji deo ili odredba ovih Uslova i odredbi nevažeći i/ili neizvršljiv prema važećem zakonu, takav deo ili odredba će se izmeniti, izbrisati i/ili primeniti u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se sproveli u djelo namjeru ovih Uslova i odredbi. Na ostale odredbe to neće uticati.

23. Kontakt informacije

Vlasništvo i upravljanje ovom veb stranicom je Mehanizmi B D.O.O.

Možete nas kontaktirati u vezi sa ovim Uslovima i odredbama putem naše stranice kontakt.

24. Preuzimanje

Takođe možete preuzeti naše Uslove i odredbe u PDF formatu.