Proizvodi

Privredno društvo radi široku lepezu proizvoda:

APARATI ZA LIČNU NJEGU

Proizvodnja komponenti i sklopova za ove aparate počela je 2004.god. a konačnih proizvoda  sa BiH porijeklom 2008.god.

Od početka 2016.god. u našem privrednom drzuštvu  je počelo je pakovanje ovi proizvoda za isporuku direktno na tržište širom Evrope i svijeta.

Glavna vrsta aparata su DEPILATORI.

Glavni kupac je PHILIPS.


MALI KUĆANSKI APARATI

Proizvodnja komponenti,sklopova i aparata je počela 2005.god.Osnovna vrsta proizvoda su CITRUS PRES aparati

Glavni kupci su PHILIPS,BOSH I SIEMENS.


BROJAČI

Impulsni brojači

Proizvodnja impulsnih brojača 12 V  i  24 V u visokim serijama  od  2008.god. sa različitim priključcima.

Kupci su širom Evrope i svijeta.


Vremenski brojači

Proizvodnja vremenskih brojača 12V,110V,220V,  50Hz i 60 Hz u visokim serijama od 2004.god.,sa različitim priključcima.

Kupci su širom Evrope i naročito SAD.


OSIGURAČI

Proizvodnja osigurača,prekidača,sklopki od 2008.god.

Kupci iz Evrope,Azije,Amerike