Proizvodi

Privredno društvo radi široku lepezu proizvoda:

APARATI ZA LIČNU NJEGU​

Proizvodnja komponenti i sklopova za ove aparate počela je 2004.god. a konačnih proizvoda sa BiH porijeklom 2008.god.

Od početka 2016.god. u našem privrednom drzuštvu je počelo je pakovanje ovi proizvoda za isporuku direktno na tržište širom Evrope i svijeta.

Glavna vrsta aparata su DEPILATORI.

Glavni kupac je PHILIPS.

Prethodna
Sledeći

MALI KUĆANSKI APARATI​

Proizvodnja komponenti,sklopova i aparata je počela 2005.god.Osnovna vrsta proizvoda su CITRUS PRES aparati


Glavni kupci su PHILIPS,BOSH I SIEMENS.

Prethodna
Sledeći

IMPULSNI BROJAČI​

Proizvodnja impulsnih brojača 12 V i 24 V u visokim serijama od 2008.god. sa različitim priključcima.

Kupci su širom Evrope i svijeta.
Prethodna
Sledeći

VREMENSKI BROJAČI​

Proizvodnja vremenskih brojača 12V,110V,220V, 50Hz i 60 Hz u visokim serijama od 2004.god.,sa različitim priključcima.

Kupci su širom Evrope i naročito SAD.

Prethodna
Sledeći

OSIGURAČI​

Proizvodnja osigurača,prekidača,sklopki od 2008.god.


Kupci iz Evrope,Azije,Amerike

Prethodna
Sledeći