Politika Privatnosti

Ova izjava o privatnosti je posljednji put ažurirana na septembar 6, 2021 i odnosi se na građane i pravne stalne stanovnike Evropske Ekonomske Regije.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo šta radimo sa podacima koje dobijamo o vama putem https://www.mehanizmib.com. Preporučujemo da pažljivo pročitate ovu izjavu. U našoj obradi poštujemo zahtjeve zakonodavstva o privatnosti. To između ostalog znači da:

 • jasno izlažemo svrhe za koje obrađujemo lične podatke. Ovo radimo ovim Izjavama o privatnosti;
 • cilj nam je ograničiti naše prikupljanje ličnih podataka samo na lične podatke potrebne za legitimne svrhe;
 • mi prvo tražimo vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji zahtijevaju vaš pristanak;
 • poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke i također to zahtijevamo od stranaka koje obrađuju lične podatke u naše ime;
 • poštujemo Vaše pravo na pristup Vašim ličnim podacima ili da ih ispravimo ili izbrišemo, na Vaš zahtjev.

Ako imate bilo kakva pitanja, ili želite znati koje tačno podatke čuvamo od Vas, molimo Vas da nas kontaktirate.

1. Svrha, podaci i period zadržavanja

2. Kolačići

Naša web stranica koristi kolačiće. Za više informacija o kolačićima, molimo Vas da se obratite našoj Politika kolačića. Sa Google-om smo zaključili Ugovor o obradi podataka.Google možda neće koristiti podatke za bilo koje druge Google usluge.Uključivanje punih IP adresa je blokirano od strane nas.

3. Sigurnost

Predani smo sigurnosti ličnih podataka. Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere da ograničimo zloupotrebu i neovlašten pristup ličnim podacima. To osigurava da samo potrebne osobe imaju pristup vašim podacima, da je pristup podacima zaštićen, te da se naše sigurnosne mjere redovno pregledaju.

4. Web stranice treće strane

Ova izjava o privatnosti se ne odnosi na web stranice trećih strana povezane linkovima na našoj web stranici. Ne možemo garantovati da ove treće strane rukuju vašim ličnim podacima na pouzdan ili siguran način. Preporučujemo da pročitate izjave o privatnosti ovih web stranica prije upotrebe ovih web stranica.

5. Amandmani na ovu izjavu o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo amandmane na ovu izjavu o privatnosti. Preporučuje se da redovno konsultujte ovu izjavu o privatnosti kako biste bili svjesni bilo kakve promjene. Osim toga, aktivno ćemo vas obavijestiti gdje god je to moguće.

6. Pristupanje i izmjena vaših podataka

Ako imate pitanja ili želite znati koje lične podatke imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate. Možete nas kontaktirati koristeći informacije u nastavku. Imate sljedeća prava:

 • Imate pravo da znate zašto su potrebni vaši lični podaci, šta će biti sa njima, i koliko dugo će se zadržati.
 • Pravo na pristup: Imate pravo pristupa vašim ličnim podacima koji su nam poznati.
 • Pravo na ispravak: imate pravo dopuniti, ispraviti, obrisati ili blokirati vaše osobne podatke kad god želite.
 • Ako nam date vašu saglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo da opozvate tu saglasnost i da vaše lične podatke obrišete.
 • Pravo na prijenos vaših podataka: imate pravo zatražiti sve vaše lične podatke od kontrolora i prenijeti ih u potpunosti drugom kontroloru.
 • Pravo na prigovor: možete se protiviti obradi vaših podataka. Mi poštujemo ovo, osim ako nema opravdanih osnova za obradu.

Molimo Vas da se pobrinete da uvijek jasno kažete ko ste, kako bismo bili sigurni da ne mijenjamo ili brišemo bilo kakve podatke pogrešne osobe.

7. Podnošenje žalbe

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se mi rukujemo (pritužbom na) obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu u Upravu za zaštitu podataka.

8. Kontakt detalji

Mehanizmi B D.O.O
Čatrnja broj 59 B, 78400 Gradiška
Bosna i Hercegovina
Web stranica: https://www.mehanizmib.com
Email: info@mehanizmib.com
Broj telefona: +387 51 825 452