O nama

Privredno društvo „Mehanizmi B“ d.o.o. osnovano je 2004. godine kao kćerka firma slovenačkog holdinga „Iskra-Mehanizmi. d.d.”, sa zadatkom proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda iz područja rada matične firme i ostalih područja u oblasti elektro-mašinske industrije, kao što su:
  • komponente, sklopovi i gotovi proizvodi iz područja aparata za ličnu njegu.
  • komponente, sklopovi i gotovi proizvodi iz područja malih kućanskih aparatra,
  • osigurači, brojači, prekidači, sklopke i slićni proizvodi elekto-mašinske industrije,
  • dijelovi, sklopovi i proizvodi za auto industriju.

Zahtjevi kupaca, tržišna konkurencija, te želja i neophodnost stalnog unapređenja i razvoja, uslovili su brz napredak i razvoj.
Od 2008. godine vlasnici smo standarda ISO 9001, a od 2012. godine standarda ISO 14001. U toku je implementacija standarda IATF.
„Stalno napredovanje“ kao poslovni moto društva, uz kontinuirano ulaganje u ljude, nalaže uvođenje savremenih alata poslovanja, tako da smo od 2012.god, počeli sa organizacijom rada po Lean konceptu kao poslovnoj filozofiji razmišljanja i rada. Osnovni ciljevi su zadovoljstvo kupaca, visok nivo kvaliteta, stabilan proces rada, sigurnost isporuke proizvoda, standardizacija, minimizacija gubitaka, koje postižemo i održavamo alatima Lean koncepta.

Lična karta

“Mehanizmi B” D.O.O
Industrija mehanizama,aparata i komponenata.

Čatrnja broj 59 B, 78400 Gradiška

Telefon: +387 51 825 560 (UPRAVA)
Telefon: +387 51 825 561 (PROIZVODNJA)
Telefon: +387 51 825 561 (TEHNOLOGIJA)
Telefon: +387 51 825 450 (LOGISTIKA)
Telefon: +387 51 825 451 (KONTROLA)

Registracija: Osnovni privredni sud Banja Luka MBS:1-14672-OV

Matični broj: 01984284
Poreski broj: 4401097730007
PDV broj: 040109773007
EORI broj: SIBA005005LC0178

logo mehanizmib

Fax: +387 51 825 452
E-mail: info@mehanizmib.com
www.mehanizmib.com

Žiro računi:
567-321-11000090-20 (BAM) Sber Bank
161-045-00206700-58 (BAM) Raiffaisen Bank

567-321-00000623-88 (EUR) Sber Bank
502012-000-0450935 (EUR) Raiffaisen Bank

MISIJA I VIZIJA:

Misija postojanja i poslovanja privrednog društva „Mehanizmi B“ d.o.o. ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja svih zainteresovanih strana.Zaposleni radnici i vlasnici svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika,uz zadovoljenje potrebe društvene zajednice i interesa svih poslovnih partnera.

 

KLJUČNI MOMENTI I GODINE ZA RAZVOJ, UNAPRIJEĐENJE I
POBOLJŠANJE ORGANIZACIONIH ELEMENATA: