O nama

Ko smo mi?

Privredno društvo „Mehanizmi B“ d.o.o. osnovano je 2004.god. kao kćerka firma slovenačkog holdinga „Iskra-Mehanizmi. d.d.,sa zadatkom proizvodnjer komponenti,sklopova i gotovih proizvoda iz područja rada matične firme i ostalih područja u oblasti elektro-mašinske industrije,kao što su:
-komponente,sklopovi i gotovi proizvodi iz područja aparata za ličnu njegu.
-komponente,sklopovi i gotovi proizvodi iz područja citrus pres aparatra,
-osigurači,brojači,prekidači ,sklopke i slićni proizvodi elekto-mašinske industrije,
-dijelovi,sklopovi i proizvodi za auto industriju.
Zahtjevi kupaca,tržišna konkurencija , te želja i neophodnost stalnog unapređenja i razvoja,uslovili su brz napredak i razvoj.

Od 2008. God. Vlasnici smo standarda ISO 9001:2008, a od 2012. God. Standarda ISO 14001:2004.
U planu je standard ISO TS 16949
„Salno napredovanje“ kao poslovni moto života i organizacije rada društva,uz kontinualno ulaganje u ljude,nalaže uvođenje savremenih alata poslovanja,tako da smo od 2012.god,počeli sa organizacijom rada po Lean konceptu kao poslovnoj filozofiji razmišljanja i rada.
Osnovni ciljevi su zadovoljstvo kupaca,stabilan proces rada,sigurnost isporuke proizvoda,standardizacija,minimizacija gubitaka, koje postižemo i održavamo alatima Lean koncepta.


Lična karta:

“Mehanizmi B” D.O.O
Industrija mehanizama,aparata i komponenata.

Partizanska 54A, 78400 Gradiška

Telefon: +387 51 825 560 (UPRAVA)
Telefon: +387 51 825 561 (PROIZVODNJA)
Telefon: +387 51 825 561 (TEHNOLOGIJA)
Telefon: +387 51 825 450 (LOGISTIKA)
Telefon: +387 51 825 451 (KONTROLA)

Fax: +387 51 825 452
E-mail: info@mehanizmib.com
www.mehanizmib.com

Registracija: Osnovni privredni sud Banja Luka MBS:1-14672-OV

Matični broj: 01984284
Poreski broj: 4401097730007
PDV broj: 040109773007
EORI broj: SIBA005005LC0178

Žiro računi:
567-321-11000090-20 (BAM) Sber Bank
161-045-00206700-58 (BAM) Raiffaisen Bank

567-321-00000623-88 (EUR) Sber Bank
502012-000-0450935 (EUR) Raiffaisen Bank


Misija i vizija:

Misija postojanja i poslovanja privrednog društva „Mehanizmi B“ d.o.o. ostvaruje se zadovoljenjem potreba iželja svih zainteresovanih strana.Zaposleni radnici i vlasnici svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika,uz zadovoljenje potrebe društvene zajednice i interesa svih poslovnih partnera.

Vizija privrednog društva sadržana je u stalnom kadrovskom jačanju kroz kontinuirano obrazovanje zaposlenih,savremena tehnička rješenja,infrastrukturna unapređenja,dobijanje povjerenja matične firme i krajnjih kupaca naših proizvoda i usluga:
-aparata za ličnu njegu,
-malih kućanskih aparata,
-brojača,prekidača,sklopki,osigurača,
-proizvoda za auto-industriju.


Ključni momenti i godine za razvoj, unaprijeđenje i poboljšanje organizacionih elemenata:

im
im
im
im
im
im
im
im
im
im

Drugi o nama: