Kvalitet

Kontinuirani napor za ispunjenje zahtjeva kupaca,stabilan i zadovoljavajući kvalitet,te odgovoran odnos prema životnoj sredini potvrđuju sertifikati:

ISO 9001
od 2008

ISO 14001
od 2012

U planu  je sertifikat  ISO TS  16949.

Naša politika kvaliteta dugoročno je usmjerena na stalna poboljšanja,ispunjenje zahtjeva kupaca,proizvodnju sa „nula“ grešaka,sigurnu isporuku po zahtjevu,zaštitu životne sredine,zadovoljstvo,bezbjednost i zaštitu zdravlja zaposlenih i korektan odnos prema lokalnoj zajednici.

Naš usvojeni poslovni moto“stalno napredovanje“,njegovo aktivno provođenje,korištenje savremenih alata u organizaciji i proizvodnji,ulaganje u ljude,omogućuje  održavanje stabilnog procesa rada i sigurnog kvaliteta.