Kooperanti

Da bismo bili uspješni, neophodni su nam odgovarajući kooperanti, koji slično razmišljaju.

ŠTA NAJVIŠE KUPUJEMO?

Sirovine

 • granulate za brizgane plastike
 • materijale za pakovanje (streč foliju, najlon, PE vrećice, kartonske kutije, papirne trake, selotejp trake)

Poluproizvode

 • brizgane dijelove od plastičnih masa
 • štancane dijelove od čelika, mesinga, bronze, …
 • opruge

Ambalažu

 • kartonsku ambalažu
 • ambalažu za gotove proizvode
 • pomoćnu ambalažu: podmetači, pregrade, poklopci, zaštitnici i sl
 • drvenu ambalažu – palete
 • plastičnu ambalažu

Alate

Pneumatske komponente

UPUTE ZA KOOPERANTE

Da biste postali naš kooperant, neophodno je nekoliko osnovnih preduslova:

 • da imate vlastitu proizvodnju, potrebne kadrove i osnove održavanja,
 • da imate sertifikat ISO 9001, ili da je u planu njegovo usvajanje,
 • da imate aktivan odnos prema zaštiti životne sredine
 • da imate definisanje ciljeve poslovanja, naročito sa stanovišta kvaliteta i sigurnosti isporuke,
 • da imate definisanu politiku cijena,
 • da ste spremni potpisati ugovore o:
  • opštim uslovima nabavke
  • kvalitetu,
  • konkretnim vrstama isporuke,
  • zaštiti poslovnih informacija
 • da dozvolite audite na osnovu unaprijed poznatih kriterijuma