Kadrovi

Posebna pažnja posvećuje se kadrovskim resursima,ulaganju u ljude,kontinuiranom obrazovanju,zadovoljstvu zaposlenih,sa ciljem kvalitetnog ispunjavanja naših ciljeva poslovanja.

To se ogleda, naročito, u:
-savremenim,brzim i jasnim metodama komunikacije,
-timskom radu,
-sposobnosti učenja.

Koristimo savremene paradigme upravljanja, kao:
-ljudi su vrijednost,
-vođa je učitelj,
-maksimalna usmjerenost na kupca,
-dugoročna usmjerenost,
-pogledajmo na licu mjesta,
-svi rješavaju probleme,
-zaustavi proces i riješi problem, i.t.d.

Posebno se cijeni inventivnost u radu,odgovornost,spremnost za timski rad,učenje za sticanje novih znanja,prihvatanje promjena.