Intezivan rad sa Mašinskim fakultetom Banja Luka

Intezivan je rad sa Mašinskim fakultetom Banja Luka, sa aspekta:

  • Obuka zaposlenih u labaratorijama fakulteta
  • Obuka zaposlenih u
  • Razmjena iskustava
  • Održavanje vježbi u društvu
  • Odabir tema za diplomske radove

PODIJELITE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email