Odricanje odgovornosti

Mehanizmi B D.O.O garantuje da će ova web stranica biti ažurirana i tačna. Ako ipak primjetite išta što je netačno ili zastarjelo, cijenili bismo da nam date do znanja. Molimo da naznačite gdje na web stranici ste primjetili tu informaciju. Mi ćemo to pogledati što je prije moguće. Molimo, pošaljite svoj odgovor putem emaila na: info@mehanizmib.com.

Mi ne snosimo odgovornosti za gubitak kao rezultat netačnosti ili nepotpunosti, niti za gubitak koji je posljedica problema uzrokovanih ili inherentnih za rasipanje informacija putem interneta, kao što su prekidi. Kada koristite web obrasce, nastojimo ograničiti broj potrebnih polja na minimum. Za svaki gubitak pretrpljen kao rezultat upotrebe podataka, savjeta ili ideja koje pruža ili u ime Mehanizmi B D.O.O putem ove web stranice, Mehanizmi B D.O.O ne prihvata nikakvu odgovornost.

Odgovori i istrage o privatnosti koje se podlijeću e-poštom ili korištenjem web obrasca tretiraće se na isti način kao i pisma. To znači da možete očekivati odgovor od nas najkasnije u roku od jednog mjeseca. U slučaju složenih zahtjeva, javićemo Vam u roku od jednog mjeseca ako nam zatreba najviše tri mjeseca.

Svi lični podaci koje nam date u kontekstu Vašeg odgovora ili zahtjeva za informacijama biće korišteni samo u skladu sa našom izjavom o privatnosti.

Mehanizmi B D.O.O ulaže sve razumne napore da zaštiti svoj sistem od bilo kojih oblika nezakonite upotrebe. Mehanizmi B D.O.O provodi odgovarajuće tehničke i organziacione mjere u tom cilju, uzimajući u obzir, između ostalog, status umjetnosti. Međutim, ne snosi nikakve gubitke, direktne i/ili indirektne, koje je pretrpio korisnik web stranice, a koji su posljedica neovlaštene upotrebe sistema od treće strane.

Mehanizmi B D.O.O ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica na koje ili sa kojih je napravljen hyprelink ili druge reference. Proizvodi ili usluge koje nude treće strane podliježu primjenjivim uslovima i uslovima tih trećih strana.

Sva prava intelektualnog vlasništva na sadržaje na ovoj web stranici su stavljena u Mehanizmi B D.O.O.

Kopiranje, diseminacija i bilo koje drugo korištenje ovih materijala nije dozvoljeno bez pismenog dopuštenja od Mehanizmi B D.O.O, osim i samo u onom slučaju ukoliko je drugačije određeno propisima obaveznog prava (kao što je pravo na citiranje), osim ako specifični sadržaj ne nalaže drugačije.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme sa pristupačnosti web stranice, molimo ne ustručavajte se da nas kontaktirate.